Audyt BHP w przemyśle

Audyt BHP w przemyśle

Zarówno w każdym zakładzie pracy jak i także w każdym przedsiębiorstwie bezpieczeństwo oraz higiena pracy to dwie podstawowe kwestie. Po prostu w tychże miejscach muszą one być w stu procentach zapewnione. Zupełnie nie ma znaczenia czy jest to mniejszy czy też większy zakład pracy. Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek kto powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz higienę pracy? Niektórych może zaskoczyć, że osobą tą jest pracodawca. Ma on bezwzględny obowiązek zapewniania systematycznych kontroli bezpieczeństwa jak i tak higieny pracy.

Audyt BHP – co to w ogóle jest?

W przeprowadzanej kontroli bez wątpienia dużą uwagę zapewnia się kontroli stanu technicznego wszystkich maszyn, sposobu rejestracji nieprawidłowości jak i także organizacja procesów pracy. W tych wszystkich zakresach bardzo kluczowy jest audyt BHP. A więc co to jest w ogóle audyt BHP? Jest niczym innym jak dogłębną analizą wszystkich warunków pracy. Kontrola kompleksowa BHP powinna zawierać wszelkie zagadnienia. A jakie są te zagadnienia? Zagadnienia te to: czas pracy, procesy pracy, urządzenia oraz maszyny, prace szczególnie niebezpieczne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przeglądy oraz pomiary czynników środowiska pracy, obuwie robocze i odzież, pomoc przedlekarska, wypadki, choroby zawodowe, regulamin pracy, wypadki, konsultacje, komisja BHP, ochrona pracy młodocianych, transport wewnętrzny, zalecenia kontrolne, uprawnienia pracowników oraz także ochrona pracy kobiet i kobiet w ciąży. A co więc rozumiemy jako audyt BHP? Audyt BHP to nic innego jak systematyczne oraz także niezależne badania. Badania te muszą być obowiązkowo określić czy działania podejmowane oraz wszelkie rezultaty odpowiadają realizacji polityki BHP. Musimy także wyróżnić audyt wewnętrzny. Audyty wewnętrzne mają za zadanie sprawdzić skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania BHP (więcej: www.kontrakt.eu/audyty.html). Najważniejsze jest to by był on w stu procentach niezależne. Oczywiście niezależne od procesu, który monitoruje warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

multikontrakt_audyt

Charakter audytu musi być także w stu procentach bezstronny. Dlatego też do audytu tego musimy wybrać konkretnego audytora. Obowiązkowo musi on być spoza danego obszaru. Jeśli chodzi o wyniku audytu to musimy wiedzieć, że są ono bardzo szeroko opracowane. Muszą one także być najwcześniej udostępnione. Szybkie udostępnienie jest o tyle ważne, że czas tutaj ogromnie się liczy. Dlaczego jest tak ważny? Jest tak ważny ponieważ będziemy mogli w jak najszybszym czasie dobrać odpowiednie kroki do wprowadzenia wszystkim i bardzo potrzebnych działań korygujących. W każdym zakładzie pracy bezpieczeństwo jest ważne. Co do tego chyba nikt z nas nie ma żadnych, nawet najmniejszych wątpliwości. Gdy pracownicy będą czuli się bezpieczni to zdecydowanie od razu wzrośnie nasz poziom pracy oraz efektywność. Tym samym szef będzie z nas bardzo zadowolony. A chyba nie ma lepszej współpracy zawodowej niż właśnie wzajemne poszanowanie, spełnienie oraz zadowolenie obu stron. Dlatego też audyt BHP jest tak ważny.