Bezpieczeństwo pracowników, a szkolenie BHP – kto powinien je przejść i kiedy?

Bezpieczeństwo pracowników, a szkolenie BHP – kto powinien je przejść i kiedy?

Bezpieczeństwo jest dla każdego człowieka kwestią najważniejszą. Z tego względu o odpowiedni poziom bezpieczeństwa trzeba zadbać również w miejscu pracy, po to, aby zmniejszyć ryzyko różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji i sprawić, że pracownicy będą czuli się pewnie i komfortowo na swoim stanowisku pracy.

Warto jednak pamiętać, że przyczyną wypadków w pracy jest zazwyczaj błąd pracownika. Z tego względu to właśnie na pracownikach warto skupić się najbardziej w tej kwestii. Szkolenia BHP, pozwalają w bardzo skuteczny sposób zapoznać pracowników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na ich stanowisku pracy. To pozwala skutecznie zmniejszyć ryzyko wypadków i innych zagrożeń. Z tego względu warto wiedzieć, kto powinien skorzystać z takich szkoleń, jak często należy je przeprowadzać, jak one wyglądają i dlaczego są tak ważne?

Czym są szkolenia z zakresu BHP?

Szkolenia BHP mają na celu zapoznać pracowników m.in. z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfikacją zajmowanego przez nich stanowiska pracy. Takie szkolenie opracowywane jest zazwyczaj przez pracodawcę lub też przez jednostkę organizacyjną, która prowadzi działalność szkoleniową w zakresie BHP. Szkolenie BHP można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to szkolenie wstępne, które realizowane jest przed przystąpieniem nowego pracownika do pracy i jest ważne przez okres 12 miesięcy, a w przypadku osób obejmujących stanowiska kierownicze 6 miesięcy. Po tym czasie dany pracownik musi przejść szkolenie okresowe BHP, które powtarzane jest regularnie w celu utrwalenia zasad bezpieczeństwa. Szkolenie BHP powinno odbywać się w godzinach pracy danego pracownika i może być przeprowadzone przez pracodawcę lub też jednostkę szkoleniową, która posiada wymagane uprawnienia w zakresie szkoleń BHP.

Jak często szkolenia BHP powinny być przeprowadzane i kto powinien w nich uczestniczyć?

Szkolenie wstępne BHP, wykonuje się tylko raz na samym początku, gdy pracownik jest nowy na danym stanowisku pracy. Po okresie ważności tego szkolenia konieczne jest przeprowadzenie szkolenia okresowego, które następnie regularnie się powtarza. To jak często należy powtarzać szkolenie okresowe BHP, zależy głównie od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. W przypadku pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, na których wykonywane są szczególnie niebezpieczne prace, szkolenie okresowe BHP, powinno być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Pracownicy zajmujący zwykłe stanowiska robotnicze, gdzie nie ma zwiększonego zagrożenia, powinni uczestniczyć w szkoleniach okresowych BHP, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami w firmie, np. kierownicy, mistrzowie, brygadziści itd., pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP, powinni przechodzić szkolenie okresowe BHP, przynajmniej raz na 5 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono, powinni uczestniczyć w szkoleniach okresowych BHP przynajmniej raz na 6 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawców zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono, nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka nie mają obowiązku uczestniczenia w okresowych szkoleniach BHP

Dlaczego szkolenia BHP są tak ważne?

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w ich miejscu pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Lekceważenie przepisów i zasad BHP, może mieć bardzo poważne konsekwencje i znacząco zwiększać ryzyko różnego rodzaju wypadków podczas pacy. Z tego względu szkolenia BHP są tak ważne, ponieważ pozwalają uzyskać wiedzę na temat tego jak zachować się na stanowisku pracy i czego unikać, aby ograniczyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku miejsc, gdzie pracownicy są bardziej narażeni na zagrożenia, np. w firmach gdzie wykorzystywane są roboty przemysłowe. Obsługa takich maszyn wymaga stosowana się do ściśle określonych zasad BHP, po to, aby unikać niebezpieczeństw mogących zagrażać zdrowiu lub nawet życiu pracowników.