BRC Packaging a standardy w produkcji opakowań

BRC Packaging a standardy w produkcji opakowań

Trudno wyobrazić sobie dziś sprzedaż produktów spożywczych bez odpowiednich opakowań. Łańcuch dostaw, jaki został wykreowany w obrębie przemysłu spożywczego jest dziś tak rozległy, że opakowania stały się jedną ze skuteczniejszych metod zapewniania bezpieczeństwa produktów spożywczych niezależnie od etapu produkcji lub dostawy, na którym się znajdują.

Podczas gdy producenci żywności posiadają własne normy i standardy traktujące o tym jak zapewnić bezpieczeństwo żywności, producenci opakowań zostali przez twórców norm sprytnie ominięci. Nie możliwe było jednak, by na rynku opakowań istniała taka luka. Dlatego też stworzono konkretną normę międzynarodową, której zadaniem jest właśnie standaryzacja produkcji opakowań do żywności. Na czym polega standard BRC Packaging, jaki ma wpływ na branżę produkcji opakowań i materiałów opakowaniowych oraz jak zyskuje na nim końcowy użytkownik produktu?

Założenia BRC Packaging

BRC Packaging jest dziś najbardziej rozpoznawalnym standardem w branży opakowaniowej, wyznaczającym kierunki rozwoju w zakresie bezpieczeństwa i jakości opakowań dla firm na całym świecie. Standard ten został przygotowany przez brytyjską organizację BRC (British Retail Consortium) oraz organizację IoP (Institute of Packaging). Jego główne obszary działania skupiają się na podkreślaniu znaczenia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i angażowania najwyższego kierownictwa w działania doskonalące, zarządzaniu ryzykiem i zagrożeniami występującymi podczas produkcji i mającymi realny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa produktów, zarządzaniu technicznym produkcji materiałów opakowaniowych, wyznaczaniu standardów pracy dla zakładów produkcyjnych, oraz konieczności kontroli produktu i procesu produkcyjnego na każdym etapie produkcji.

Z założenia BRC Packaging wyznacza również specyficzne wytyczne dotyczące wszelkich kwestii związanych z personelem, takich jak etyka pracy, BHP, czy konkretne działania prowadzące do zwiększenia efektywności wykonywanych przez nich zadań.

Jaki wpływ ma BRC Packaging na branżę produkcji opakowań?

Międzynarodowe standardy BRC Packaging wplecione w system zarządzania bezpieczeństwem i jakością to oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją opakowań.  Dzięki zasadom systemów zarządzania zwiększającym sprawność organizacyjną przedsiębiorstwa, zwiększona zostaje produktywność pracowników firmy, a tym samym efektywność i rentowność produkcji. BRC Packaging pomaga usystematyzować procesy produkcyjne w taki sposób, by generowane straty były jak najniższe w stosunku do jednocześnie zapewnianej jak najwyższej jakości produkcji.

Stosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z BRC Packaging jest też sposobem na zwiększenie konkurencyjności – obecność certyfikatu BRC na opakowaniu oznacza, że produkt ten jest najwyższej jakości i wybija się ponad standardy konkurencji dzięki ponadprzeciętnej polityce zarządzania bezpieczeństwem danej firmy. Certyfikat to również szansa, by wybić się ze swoimi produktami na arenie międzynarodowej – BRC Packaging jest zbiorem standardów i wytycznych respektowanych przez producentów i dostawców żywności na całym świecie.

Firma posiadająca certyfikat i identyfikująca się z wartościami przez niego promowanymi ma znacznie większe szanse na zdobycie dużych, międzynarodowych klientów dla swoich opakowań.

Pakowanie

Co użytkownik końcowy zyskuje na BRC Packaging?

Wydawać by się mogło że certyfikacja BRC Packaging to korzyści wyłącznie dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją opakowań. Nie jest to jednak do końca prawdą, ponieważ jakość dostarczanych przez nich opakowań odbija się w sposób bezpośredni na towarach, które trafiają do użytkowników końcowych. Stosowanie się do zasad określonych przez BRC Packaging na etapie produkcyjnym to minimalizacja ryzyka poprzez spełnianie norm bezpieczeństwa żywności oraz ewentualne koszty zobowiązań prawnych w przypadku, gdyby normy te nie zostały spełnione.

Nie ulega wątpliwości, że spełnianie norm bezpieczeństwa żywności ma bezpośredni wpływ na konsumenta. Certyfikat BRC Packaging znajdujący się na opakowaniu to dla konsumenta pewność, że opakowanie to nie jest w żaden sposób zagrożeniem dla znajdującej się w nim żywności.

W dobie nadmiaru informacji, świadome zakupy odbywają się dziś nie na podstawie instynktu czy wiedzy konsumenta, ale właśnie z uwzględnieniem łatwo rozpoznawalnych symboli certyfikujących.

Wystarczy bowiem spojrzeć w kierunku produktów na sklepowych półkach by przekonać się, że wielu producentów umieszcza na nich informację o posiadanych przez firmę certyfikatach właśnie po to, by zachęcić klienta do zakupu zaufanego i sprawdzonego produktu. Choć wielu konsumentów końcowych zwróci uwagę przede wszystkim na certyfikaty dotyczące samej żywności, gro świadomych użytkowników dostrzeże również kwestię opakowania, które w kwestiach bezpieczeństwa oraz ekologii jest równie istotne, jak sama żywność.