Okręg Przemysłowy – definicja i główne cechy

Obecnie mianem okręgu przemysłowego można określać skupisko kilkunastu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenach mocno zurbanizowanych. Podstawą rozwoju niniejszych regionów jest oczywiście przemysł i produkcja przemysłowa. Do głównych cech okręgu przemysłowego należy zaliczyć: region skupia produkcję przemysłowa na danym, niewielkim obszarze,… Czytaj...