Pomiary drgań na danych stanowiskach pracy

Pomiary drgań są niesamowite ważne. Wyróżnia się na przykład pomiary drgań mechanicznych. Są one przeprowadzane na stanowiskach pracy. Pomiary drgań i szczegóły ich dotyczące są opublikowane w procedurze badań drgań, które zostały opracowane na podstawie norm PN-91. Według … Czytaj...