Ile kosztuje remont łazienki w szkole?

Ile kosztuje remont łazienki w szkole?

Jak pokazują badania co szóste dziecko unika korzystania ze szkolnej toalety – to idealnie obrazuje stan łazienek w polskich placówkach edukacyjnych. Coraz więcej z nich jest remontowanych, warto więc zadać sobie pytanie jak przygotować się do takiego przedsięwzięcia i ile to kosztuje.

Wymagania prawne wobec łazienek w szkole?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że łazienka w szkole musi spełniać wiele norm prawnych. Wytyczne znajdziemy w dokumentach takich jak rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych placówkach, ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku o prawie oświatowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Inne standardy muszą spełniać toalety dla dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 lat a inne dla uczniów od 12 do 15 lat. Jeszcze inne są wymagania dla przedszkoli. W szkołach toalety muszą być podzielone ze względu na płeć, aby zapewnić uczniom intymne miejsce do dbania o higienę. W zależności od wieku inne są rozmiary umywalek, pisuarów oraz sedesów, powinny też być zainstalowane na innych wysokościach.

Dla przykładu na każde 10 dziewcząt w wieku od 7 do 11 lat powinna przypadać jedna kabina WC z miską o wysokości 35 centymetrów. Natomiast umywalka zainstalowana na wysokości 65-75 cm powinna przypadać na każde 40 dziewcząt. Natomiast kiedy mówimy o uczennicach w wieku 12-15 lat ilość urządzeń sanitarnych jest taka sama, jednak wysokość miski WC powinna wynosić 42 centymetry, a umywalki 75-85 centymetrów. Musimy więc dokładnie zapoznać się z wytycznymi prawnymi i szczegółowo zaplanować cały projekt.

kabiny wc systemowe

Koszty remontu łazienki w szkole

Remont łazienki w szkole zazwyczaj należy zacząć od usunięcia starej instalacji. Niezbędne jest skuwanie płytek, które będzie kosztować około 21-29 zł za metr kwadratowy. Dodatkowo często niezbędne jest wykonanie wylewki samopoziomującej. Do 4 centymetrów grubości. Kosztuje to około 18-24 zł za metr. Pod nowe płytki niezbędne będzie oczyszczenie powierzchni, co będzie kosztować od 3 do 6 zł za metr. Konieczna jest też naprawa ubytków w powierzchniach co będzie nas kosztować 8 – 11 zł metr.

Następnymi kosztami będzie remont instalacji wodno-kanalizacyjnej jeżeli to konieczne. Instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z materiałem za punkt kosztują 415-500 zł. Wszystko jednak zależy tutaj od skali prac, które trzeba będzie wykonać.

Następne elementy naszego budżetu to prace glazurnicze. Układanie płytek może kosztować od 46 złotych do nawet 120 złotych za metr. Wszystko zależy od rodzaju wybranych płytek – im będą one mniejsze, tym droższe będzie ich położenie.

Będziemy też musieli zapłacić za tzw. biały montaż, czyli instalacje urządzeń sanitarnych. Umywalki będą kosztować około 50 złotych, a muszle klozetowe około 100 złotych.

Niezbędne będą też kabiny sanitarne. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ekonomii, estetyki i higieny są systemowe kabiny sanitarne. Nie wymagają one stawiania dodatkowych ścianek i prac glazurniczych. Są łatwe w czyszczeniu i trwałe, a firmy oferują rozwiązanie przystosowane dla dzieci w różnym wieku. Dodatkowo ich montaż na miejscu przebiega szybko i sprawnie, nie powoduje też bałaganu. Nie bez znaczenia jest też to, że spełniają one wszystkie wymogi prawne. Koszty takich kabin zależą oczywiście od ilości kabin, zastosowanych materiałów i wybranego designu. Mogą one dla 3 osobowej kabiny wahać się od 2 do 4 tysięcy złotych.