Jak długo jest ważny certyfikat audytora wewnętrznego?

Jak długo jest ważny certyfikat audytora wewnętrznego?

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły normę ISO 9001 są zobowiązane do przestrzegania jej zasad i wytycznych. Dlatego też obecność audytora wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie cyklicznych audytów oraz kontrolowanie zasad normy ISO 9001 ,wydaje się oczywista. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy pracownik może zostać audytorem wewnętrznym. Osoba na tym stanowisku musi spełniać odpowiednie wymagania, przejść szkolenie zakończone poprawnie zdanymi egzaminami, a także otrzymać certyfikat.

Kim jest audytor wewnętrzny?

Audytor wewnętrzny w firmie to osoba, która nadzoruje działania firmy – głównie zastosowanie się organizacji do wymagań związanych z certyfikacją ISO i przyznaniem tego certyfikatu. Jednak jego rola nie kończy się tylko na tym etapie. Współcześnie do zadań audytora można zaliczyć także poszukiwanie lepszych oraz wydajniejszych metod działania przedsiębiorstwa tak, aby jego funkcjonowanie przynosiło jak największe zyski. Prowadzone przez audytora wewnętrznego kontrole mają na celu usprawnienie procesów działania i ich modernizację zgodnie z przyjętymi normami ISO. 

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO posiada odpowiednią wiedzę do tego, aby przeprowadzać kontrole i nad podstawie jej wyników, oceniać skuteczność wdrażania norm. Dodatkowo posiada on uprawnienia do proponowania różnych rozwiązań z zakresu SZJ.

Określa on również dobre praktyki i rozwiązania w organizacji, co prowadzi do uzyskania jak najlepszych możliwości rozwoju i doskonalenia firmy. 

Jakie wymagania powinien spełnić audytor wewnętrzny? 

Pomimo ogromnego zainteresowania rolą w firmie jaką jest audytor wewnętrzny, nie każdy może nim zostać. Audytor wewnętrzny powinien posiadać wykształcenie wyższe, a także wiedzę z zakresu przeprowadzania audytów oraz Systemów Zarządzania Jakością. Te dwie składowe to baza, która będzie niezbędna do codziennego wykonywania swoich obowiązków na tym stanowisku. Audytor wewnętrzny musi zatem posiadać dyplom z dziedziny ekonomii, logistyki, finansów lub rachunkowości. W niektórych organizacjach dodatkowo wymagane jest wykształcenie ukierunkowane na sektor, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo. 

Oprócz tego konieczne jest uzyskanie certyfikatu audytora wewnętrznego, dzięki któremu audytor zyskuje uprawnienia do pracy na tym stanowisku. Certyfikat audytora wewnętrznego potwierdza jego znajomość norm ISO, zwłaszcza Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. 

Do innych wymagań na tym stanowisku zalicza się: obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE, niekaralność, a także posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz wszystkich praw publicznych. 

Certyfikat audytowa wewnętrznego – w jaki sposób go zdobyć? 

Certyfikat audytora wewnętrznego, a właściwie certyfikat IRCA, jest obowiązkowym dokumentem, który stanowi podstawę do zatrudnienia. Oprócz wykształcenia wyższego, uzyskanie certyfikatu to potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz umiejętności. 

Aby zdobyć certyfikat audytora wewnętrznego należy wziąć udział w Szkoleniu Audytorów Wewnętrznych. W zależności od wybranej jednostki certyfikującej, szkolenie trwa do kilku dni i kończy się zaliczeniem. Otrzymanie pozytywnej oceny ciągłej oraz zaliczenie egzaminu to wymogi jakie należy spełnić, aby dostać certyfikat IRCA.

Czy certyfikat audytora wewnętrznego należy odnawiać? 

Otrzymanie certyfikatu IRCA audytora wewnętrznego zobowiązuje jego posiadacza do tego, aby w dalszym ciągu zdobywać wiedzę oraz doświadczenie z zakresu Systemów Zarządzania Jakością oraz specjalizacji. Osoba posiadająca uprawnienia do pracy na stanowisku audytora co roku musi przedstawiać wykaz szkoleń i kursów, które umożliwiają jej pogłębienie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy. Dokumenty te są podstawą do przedłużenia ważności certyfikatu. 

W trakcie szkolenia prowadzonego przez jednostkę certyfikującą, kandydat szczegółowo zapoznaje się z wymaganiami poszczególnych norm ISO, zwłaszcza Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Dodatkowo zdobywa odpowiednią wiedzę dotycząca przeprowadzania audytów, wraz z wyjaśnieniem ich celów oraz tego, w jaki sposób przedstawione wyniki wykorzystać do rozwoju firmy. Certyfikacja daje także narzędzia ułatwiające pracę na stanowisku audytora wewnętrznego, a także daje szansę na rozwój własnych kompetencji. 

praca

Certyfikat należy odnawiać, o 12 miesięcy, uiszczając odpowiednią opłatę oraz składając raport za rok poprzedni. 

Uzyskanie certyfikatu to także szansa na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności związanej z Systemami Zarządzania Jakością oraz przeprowadzania audytów. Do certyfikacji mogą również osoby, które nie ubiegają się o stanowisko audytora wewnętrznego, lecz zostały wyznaczone do tego, aby przeprowadzać audyty w przedsiębiorstwie w celu poprawy jego funkcjonowania.