Jak legalnie utylizować gruz?

Jak legalnie utylizować gruz?

Gruz to różnego rodzaju odpady budowlane, które są dość problematyczne, ponieważ z racji swojego składu konieczne jest ich odpowiednie składowanie, a także prawidłowa utylizacja. Tylko stosując się do określonych zasad i norm, można uniknąć szkodliwego wpływu gruzu na środowisko, poprzez jego ponowne wykorzystanie jako surowca wtórnego. Warto więc wiedzieć, co prawo mówi o utylizacji gruzu, w jakich miejscach można utylizować gruz, dlaczego proces ten jest tak istotny oraz co grozi za nielegalną utylizację gruzu?

Co o utylizacji gruzu mówi prawo?

Według prawa gruz to odpady, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, dlatego też konieczne jest odpowiednie obchodzenie się z nimi. W tym celu ważne jest nie tylko to, w jaki sposób zostaną one zutylizowane, ale także to jak są składowane. Często zdarza się, że gruz podczas prac budowlanych czy remontów składowany jest bezpośrednio na ziemi bez żadnego zabezpieczenia. Według obowiązującego prawa jest to niewłaściwe rozwiązanie, które może generować ryzyko powstania różnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Z tego względu warto w tym celu stosować odpowiednie kontenery na gruz, które nie tylko są dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem, ale także ułatwiają transport do miejsca utylizacji gruzu. Proces utylizacji tego typu odpadów również jest szczegółowo regulowany przez obowiązujące prawo, które jasno mówi o tym, że świadczeniem tego typu usług mogą się zajmować wyłącznie firmy, które posiadają niezbędny do tego sprzęt i konieczne pozwolenia. 

W jakich miejscach można utylizować gruz?

Gruz może być utylizowany wyłącznie w miejscach, które spełniają określone wymagania prawne i posiadają odpowiednie pozwolenia do świadczenia tego typu usług. Do takich miejsc można zaliczyć wszelkiego rodzaju skupy gruzu, a także firmy, które prowadzą utylizację i recykling tego typu odpadów. Z pewnością należy unikać firm lub osób, które oferują nielegalną utylizację gruzu, ponieważ nie mamy wtedy pewności, co dzieje się z takimi odpadami, które mogą być składowane lub przetwarzane w nieodpowiedni i szkodliwy dla środowiska sposób. Jeśli wiec chcemy oddać gruz do utylizacji, warto wybrać sprawdzone miejsca, które na pewno prowadzą legalną działalność i zajmą się odpadami w zgodny z wszelkimi przepisami sposób. 

Dlaczego odpowiednie utylizacja gruzu jest tak ważna?

Utylizacja gruzu to proces, który jest niezbędny do tego, aby w odpowiedni sposób gospodarować tego typu odpadami i ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. Ponadto utylizacja czy też recykling gruzu umożliwia pozyskanie z niego cennych surowców poprzez ich obróbkę do takiej formy, która umożliwi ich ponownie wykorzystanie. W taki właśnie sposób powstają np. kruszywa, które produkuje się w procesie recyklingu z oczyszczonego i rozdrobnionego gruzu. Kruszywo to może mieć wiele różnych zastosowań i być cennym dodatkiem np. do zapraw budowlanych. Odpowiednia utylizacja gruzu jest również wymagana przez prawo, co sprawia, że stosując się do tych wymagań, można uniknąć kary finansowej za nieodpowiednie gospodarowanie gruzem. Utylizacja gruzu to również bardzo ekologiczne rozwiązanie, które skutecznie redukuje niekorzystny wpływ tego typu odpadów na środowisko naturalne. 

gruz

Co grozi za nielegalną utylizację gruzu?

Każda osoba lub firma, która realizuje różnego rodzaju prace budowlane czy remonty, w wyniku których powstają odpady takie jak gruz, zobowiązana jest do ich odpowiedniego składowania, zabezpieczenia oraz oddania w odpowiednie miejsce w celu utylizacja lub recyklingu. Według obowiązującego prawa jest to obowiązkowe, a niestosownie się do tych przepisów może się wiązać z nałożeniem kary. Z tego też względu warto zadbać o to, aby na placu budowy znalazł się specjalny kontener na gruz, także, aby skontaktować się z firmą, która oferuje wywóz śmieci w Katowicach w celu ich utylizacji. Jeśli jednak nie zastosujemy się do tych zasad, może nam grozić kara grzywny, która w najpoważniejszych przypadkach może być bardzo wysoka i sięgać wielu tysięcy złotych, a jeśli dodatkowo wykazane zostanie, że gruz zaszkodził środowisku, kara ta może jeszcze wzrosnąć.