Jak prawidłowo lutować?

Jak prawidłowo lutować?

Różnego rodzaju metale to obecnie jeden z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych w przemyśle materiałów. Jest to spowodowane właściwościami, jakie posiadają tego typu materiały i ich uniwersalnością.

Chcąc produkować różnego rodzaju wyroby z metalu, niezbędne jest jednak wykorzystywanie odpowiednich metod łączenia elementów metalowych. Podstawa w tym przypadku jest oczywiście lutowanie, czyli bardzo skuteczna i uniwersalna metoda łączenia elementów metalowych, która wykorzystywana jest zarówno w przemyśle jak i w użytku domowym. Warto więc wiedzieć czym jest lutowanie, jakie są jego rodzaje, jak wygląda proces lutowania, a także jaki topnik należy wybrać?

Na czym polega lutowanie?

Chcąc połączyć ze sobą elementy wykonane z metalu, najlepszym sposobem na to jest wykorzystanie w tym celu lutowania. Metoda ta polega na połączeniu elementów metalowych ze sobą, za pomocą specjalnego spoiwa tzw. lutu. Proces ten możliwy jest dzięki urządzeniom, które rozgrzewają spoiwo i tym samym zmieniają jego stan skupienia ze stałego w ciekły. Spoiwo w takiej formie skutecznie wypełnia strukturę lutowanych elementów, a następnie zastyga, tworząc bardzo mocne i trwałe połączenie. Technikę lutowania podzielić można na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich jest lutowanie miękkie, które z pewnością jest najpopularniejsze, ponieważ z powodzeniem wykorzystywane jest przez wiele osób. W tej technice lutowanie odbywa się w temperaturze do 450 stopni Celsjusza, a urządzeniem służącym do rozgrzania spoiwa jest lutownica. Lutowanie miękkie wykorzystywane jest najczęściej do łączenia różnego rodzaju przewodów elektrycznych i innych elementów w instalacjach elektrycznych czy też urządzeniach.

Lutowanie twarde to dużo bardziej zaawansowana technika, która stosowana jest wyłącznie przez profesjonalistów. W tym przypadku lutowanie odbywa się w temperaturze przekraczającej 450 stopni Celsjusza, która często sięga nawet okolic 1000 stopni Celsjusza. Metoda ta wykorzystywana jest do łączenia większych elementów metalowych, które wymagają bardzo mocnego i trwałego połączenia. W technice tej urządzeniem rozgrzewającym spoiwo jest najczęściej palnik acetylenowo-tlenowy.

Lutowanie krok po kroku

Proces lutowania nie jest zbyt skomplikowany, jednak konieczne jest stosowanie się do pewnych zasad oraz odpowiednie przygotowanie, aby możliwe było utworzenie wytrzymałego i trwałego połączenia między lutowanymi elementami. Podstawa jest oczywiście dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie elementów, które będą lutowane. Pozwala to znacząco zwiększyć wytrzymałość połączenie i zapewnić jego lepsza szczelność oraz trwałość. Kolejnym etapem jest wybranie odpowiedniego spoiwa dostosowanego do właściwości materiału, z jakiego wykonane są elementy metalowe. Spoiwo to powinno charakteryzować się temperatura topnienia mniejsza niż lutowane elementy. Lut następnie rozgrzewa się przy pomocy lutownicy lub palnika i nakłada się na lutowane elementy, tworząc tym samym połączenie między nimi. Na tym etapie bardzo ważne jest również zastosowanie odpowiedniego topnika, który znacząco umocni tworzone połączenie i zadba o to, aby było ono utworzone w prawidłowy sposób. Po nałożeniu spoiwa konieczne jest jego schłodzenie, aby mogło ono skrzepnąć i tym samym utworzyć solidne połączenie. Mimo że wyróżnić można dwie różne techniki lutowania, to w obu tych przypadkach cel ich stosowania oraz zasada działania techniki lutowania jest taka sama, przez co mimo niewielkich różnic cały proces będzie przebiegał w podobny sposób.

lutownica

Jak wybrać odpowiedni topnik do lutowania?

Lutowanie to proces, który pozwala połączyć ze sobą różnego rodzaju elementy metalowe, w trwały i skuteczny sposób. Jednak aby tak się stało, lutowanie musi być przeprowadzone w prawidłowy i dostosowany do elementów lutowanych sposób. Nieodłączną częścią lutowania jest topnik, który dba o to, aby powierzchnia elementów lutowanych była odpowiednio czysta podczas tego procesu. Lutowanie sprawia bowiem, że na powierzchni materiałów powstaje powłoka niemetalicznych związków, która może wpływać na topliwości lutu i utrudniać utworzenie wytrzymałego i trwałego połączenia. Z tego względu tak ważne jest dobranie odpowiedniego lutu, który powinien być dostosowany zarówno do materiału, z jakiego stworzone są elementy lutowane jak i do rodzaju spoiwa użytego podczas lutowania. Topnik powinien mieć temperaturę topnienia niższą od lutu, z kolei temperatura parowania powinna być wyższa.