Jak uzyskać dotację na montaż pompy ciepła?

Jak uzyskać dotację na montaż pompy ciepła?

Pompa ciepła jest maszyną cieplną, która z dużą wydajnością pozyskuje ciepło ze źródła zimna do źródła ciepła. Pompy ciepła wykorzystują energię z naturalnego źródła takiego jak powietrze, woda lub ziemia, do ogrzewania pomieszczeń wewnętrznych. Pompy ciepła są w stanie dostarczyć więcej energii niż zużywają, stąd ich wysoka efektywność energetyczna i trend do instalowania ich we wszystkich zastosowaniach.

Program “Czyste Powietrze” 

Jeśli zastanawiamy się nad termomodernizacją naszego jednorodzinnego domu lub rozpoczynamy budowę takiego budynku, a przerażają nas koszty takiej inwestycji, rządowy program “Czyste Powietrze” jest właśnie dla nas. 

Ochrona środowiska oraz ekologia to topowe polityczne tematy, szczególnie w ostatnim czasie. “Czyste Powietrze” jest kompleksowym planem realizowany w Polsce od 2018 do 2029 roku, którego głównym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych przez gospodarstwa domowe do atmosfery. Program ma na celu wymianę starych pieców i kotłów  na paliwo stałe (tzw. kopciuchów) na odnawialne źródła energii.  Rządowy program ma więc nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększyć domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym pozyskanym dzięki instalacji fotowoltaicznej, ociepleniu przegród budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, montażowi lub modernizacji  instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji pompy ciepła.

W jaki sposób można ubiegać się o dotację?

Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które też zajmują się rekrutacją oraz na bieżąco rozpatrują wnioski.  Jak wygląda wnioskowanie o dofinansowanie do pompy ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Korzystając z programu,  zyskujemy zwrot części poniesionych kosztów: maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł, zaś minimalny koszt, który kwalifikuje się do dotacji to 7 tys. zł.

Są możliwe trzy formy dofinansowania:  dotacja, pożyczka oraz ulga w podatku

Umowy można podpisywać do 31 grudnia 2027 roku, a wszystkie prace objęte umową mają zakończyć się do 30 czerwca 2029 roku. 

Terminy składania oraz rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo) są zamieszczone na stronie internetowej danego WFOŚiGW. 

Warunkiem przydzielenia dotacji w przypadku już wybudowanych budynków jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a, jeśli chodzi o budynki nowo wybudowane, zakup i montaż nowego źródła ciepła

Dotacja krok po kroku 

  1. Zapoznaj się z formularzem wniosku i załącznikami oraz dołączonymi do nich instrukcjami.
  2. Zbadaj stan obecny budynku oraz przeanalizuj wszystkie za i przeciw. Możesz zasięgnąć więcej szczegółowych informacji u przedstawiciela WFOŚiGW, jeszcze przed realizacją przedsięwzięcia.
  3. Wypełnij i złóż wniosek o dotację, pamiętając o wytycznych dostępnych na stronie właściwego WFOŚiGW, jak i o liście wymaganych dokumentów.
  4. Spodziewaj się wizyty przedstawiciela WFOŚiGW po złożeniu kompletu dokumentów, w celu potwierdzenia, czy stan budynku jest zgodny z danymi wskazanymi we wniosku.
  5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku WFOŚiGW przygotuje umowę o dofinansowanie i będzie możliwe jej podpisanie.
  6. Po podpisaniu umowy kolejnym krokiem jest uzyskanie środków w kilku transzach na konto. Środki będą wypłacone w kilku transzach po przeprowadzeniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. 
  7. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia

Po montażu możemy spodziewać się kontroli pracownika WFOŚiGW. Możliwa jest dodatkowa kontrola inwestycji w okresie nawet do trzech lat. 

Rozliczenie inwestycji następuje po pozytywnej weryfikacji ze strony właściwego WFOŚiGW.

Często pomoc w uzyskaniu dotacji na zakupione produkty oferują ich producenci bądź dystrybutorzy, dostarczający szeroki zakres obsługi: sprzedaż pomp ciepła, ich instalację, pomoc w uruchomieniu i usługi serwisowe.