Jak zabezpieczyć stanowisko pracy w przypadku awarii

Jak zabezpieczyć stanowisko pracy w przypadku awarii

W miejscu pracy należy zachować wszelkie zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz przepisów BHP tak, aby każdy pracownik mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznym środowisku bez obawy o swoje zdrowie oraz życie.

Awaria w miejscu pracy – przyczyny

W przypadku wystąpienia awarii w miejscu pracy istnieje kilka sytuacji, które powodują tego typu usterki. Przede wszystkim awarie występują na tle maszyn, które w wyniku ich eksploatacji ulegają uszkodzeniu. W przypadku starszego zaplecza maszynowego i braku ich serwisu może dojść do samozapłonu instalacji elektrycznej czy nawet wycieku olejów i niebezpiecznych substancji w miejscu ustawienia maszyny. Awarie występują też w wyniku nieodpowiedniego użytkowania maszyn przez pracowników bądź poprzez niezachowywanie podstawowych zasad BHP. Do awarii może też dojść w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych w miejscu pracy – np. wysokich bądź skrajnie niskich temperatur, przez co maszyny mogą ulegać rozszczelnieniu i wyciekom olejów łatwopalnych.

Jak zabezpieczyć miejsce pracy w przypadku awarii?

Zabezpieczając miejsce pracy w przypadku wystąpienia awarii w postaci wycieków niebezpiecznych substancji, należy bezzwłocznie odciąć zasilanie elektryczne od maszyny jeśli takowe występuje oraz oddalić się od miejsca wydarzenia. W zakładach pracy w miejscach, gdzie występuje zagrożenie dla pracownika oraz osób postronnych należy je oznaczać w widoczny sposób kolorem czerwonym bądź żółtym. Należy też właściwie ogrodzić miejsce wystąpienia usterki, tak aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym na terenie –  gdzie doszło do wycieku bądź awarii związanej z niebezpiecznymi substancjami. Maszyny, które są uszkodzone, powinny być wycofane z użytku i zabezpieczone w taki sposób, aby nie można było ich uruchomić, dopóki nie zostanie przeprowadzone oczyszczanie terenu oraz naprawa usterki, która spowodowała wyciek. Ostatnim etapem, o którym należy pamiętać w przypadku awarii w miejscu pracy, jest zawiadomienie odpowiednich służb w zależności od rodzaju awarii. W przypadku kiedy dochodzi do wycieku niebezpiecznych substancji, należy zawiadomić np. straż pożarną, która zneutralizuje wyciek za pomocą sorbentów uniwersalnych i innych granulatów absorbujących niebezpieczne substancje.pracownicy zatrzymujący działanie maszyny

 

Jakie skutki niosą ze sobą awarie w miejscu pracy?

Awarie w miejscu pracy niosą ze sobą negatywne skutki takie jak: przestój w pracy, który może być spowodowany przerwą w dostawie prądu lub wody czy nawet zwykłym uszkodzeniem maszyny bądź przedostaniem się niebezpiecznych substancji do środowiska pracy. W przypadku zaniedbania zasad, które mają na celu ochronę zdrowia może dojść do skażenia dróg oddechowych bądź przedostania się niebezpiecznych substancji do układu krwionośnego osób przebywających w otoczeniu awarii, bądź wycieku.

Dlaczego należy szybko reagować podczas awarii w miejscu pracy?

Należy dbać o szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia awarii w miejscu pracy, ponieważ niektóre przypadki mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka w takim miejscu. Szczególnie istotne jest to w przypadku wystąpienia wycieków płynów oleistych i łatwopalnych z maszyn, ponieważ może dojść do samozapłonu lub wybuchu w przypadku braku szybkiej reakcji. Ważne jest, aby odpowiednio oznaczać miejsca, w których wystąpiły awarie, ponieważ dzięki temu można uniknąć sytuacji wystąpienia kolejnych. Aby unikać kolejnych awarii i sytuacji niebezpiecznych należy też oznaczać zepsute maszyny i miejsca, w których miał miejsce wyciek, aby żaden z pracowników nie miał styczności z substancją, która mogłaby mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Należy dbać o dobro wszystkich przebywających w miejscu pracy – dlatego tak ważne są zasady BHP oraz prawidłowe zabezpieczanie miejsc awarii.