Obróbka drewna dla przemysłu

Obróbka drewna dla przemysłu

Można czasem odnieść mylne wrażenie, że przemysł to tylko praca maszyn, technologie – że nie ma tu miejsca na naturalne produkty. Nie można jednak zapominać, że surowcem obrabianym w czasie większości procesów są substancje pochodzenia naturalnego.

Przemysł drzewny w naszym kraju

Udział przemysłu drzewnego w całkowitej produkcji przemysłu przetwórczego w Polsce wynosi 9%. Nie wydaje się to sporą liczbą, ale równocześnie jest to jedna z ważniejszych gałęzi gospodarki narodowej, zatrudniająca kilkaset tysięcy osób. Przychody z tej branży sięgają ponad 70 miliardów złotych, z czego najwięcej zapewnia branża meblarska oraz papiernicza (po 27 mld zł). Drewno ma szczególne zastosowanie w przemyśle – zwłaszcza w budownictwie.

tartak Rzeszów

Dla budownictwa najpopularniejszym rodzajem rusztowania są tradycyjne konstrukcje stalowe czy w ogóle metalowe. Zdarzają się jednak sytuacje, w których postawienie rusztowań tego typu jest zbyt kosztowne. Czasem przepisy budowlane nie pozwalają na zbyt długie korzystanie z rusztowań – wówczas rozwiązaniem są rusztowania z okorowanego drewna.

Drewno jest jednak przede wszystkim istotnym elementem konstrukcyjnym w czasie wielu inicjatyw budowlanych. Służy jako konstrukcja więźby dachowej, a w niektórych rodzajach budownictwa jako główny budulec. Drewniane domy, wzorowane na rodzimym budownictwie góralskim lub na projektach skandynawskich, są ponadto coraz popularniejsze.

Zanim drewno trafi do klienta

Aby przygotować drewno do użycia, należy zapewnić mu odpowiednią obróbkę w tartaku. To właśnie tartak TomDrew Rzeszów jest tym miejscem, gdzie pnie zostaną przetworzone na gotowe do użytku deski, łaty czy inne elementy. Dzieje się to przede wszystkim przy pomocy precyzyjnych pił, działających z wielką siłą. Urządzenia tartaczne najpierw pozbawiają drewno kory – drewno nieokorowane, a jedynie pocięte, można nabyć jako materiał na opał. Następnie drewno jest ciosane – tak by zyskało gładkie powierzchnie. Warto wiedzieć, że gładkie, równe boki nie służą jedynie kwestiom estetycznym, ale zapewniają ochronę przed insektami i pożarem. Zarówno robactwo, jak i płomienie łatwiej zniszczą chropowatą, niż wygładzoną powierzchnię.

tartak Rzeszów

Drewno w tartaku musi zostać także szczególnie zabezpieczone przed owadami, przed wilgocią, pleśniami i grzybami oraz przed działaniem czynników pogodowych. Wykorzystuje się w tym celu przede wszystkim odpowiednie środki chemiczne, którymi drewno jest głęboko nasycane. Można wybrać znacznie tańszą metodę, jaką jest pokrywanie zewnętrznych powierzchni drewna odpowiednim specyfikiem, jednak jest to rozwiązanie nieporównywalnie mniej skuteczne.