Okręg Przemysłowy – definicja i główne cechy

Okręg Przemysłowy – definicja i główne cechy

Obecnie mianem okręgu przemysłowego można określać skupisko kilkunastu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenach mocno zurbanizowanych. Podstawą rozwoju niniejszych regionów jest oczywiście przemysł i produkcja przemysłowa.

fabryka8

W Polsce działa wiele okręgów przemysłowych!

Do głównych cech okręgu przemysłowego należy zaliczyć:

  • region skupia produkcję przemysłowa na danym, niewielkim obszarze,
  • zbiorowisko kilku zakładów przemysłowych,
  • poszczególne zakłady przemysłowe charakteryzują się znacznymi powiązaniami w zakresie produkcji,
  • większy odsetek ludności pracuje w przemyśle.

Przedstawiamy mapę Białostockiego Okręgu Przemysłowego:

[mappress mapid=”2″]