Pomiary drgań na danych stanowiskach pracy

Pomiary drgań na danych stanowiskach pracy

Pomiary drgań są niesamowite ważne. Wyróżnia się na przykład pomiary drgań mechanicznych. Są one przeprowadzane na stanowiskach pracy.

Pomiary drgań i szczegóły ich dotyczące są opublikowane w procedurze badań drgań, które zostały opracowane na podstawie norm PN-91. Według tej procedury wielkość, która mierzona jest na stanowisku pracy jest przyspieszeniem drgań. Przy tym mierzy się skuteczną wartość przyspieszenia, która jest ważona w dziedzinie częstotliwości.

Jak wykonywane są pomiary?

Pomiar tejże wartości umożliwia nam na odpowiednie filtry ważenia oraz detektory, które są wbudowane w każdy miernik drgań służący do pomiaru drgań. Zarówno dla drgań miejscowych jak i dla drgań ogólnych pomiary przyspieszenia wykonywane są w trzech kierunkach prostopadłych do siebie. Jak łatwo się jest domyśleć otrzymamy zatem trzy wartości ważone przyspieszenia. Wielkością, która charakteryzuje drgania występujące na danym stanowisku pracy, a wyznaczoną na postawie wyników wymiaru jest właśnie wektorowa suma skutecznych, które są ważone częstotliwością przyspieszeń drgań. Sumę tą wyznacza się z odpowiednich wzorów.

pomiary hałasu

Pomiary drgań wykonuje firma Longar

Inne wzory wyznaczają drgania ogólne, a inne drgania miejscowe. W normalnych i rzeczywistych warunkach pracownik w ciągu całego dnia swojej pracy może wykonywać przeróżne czynności oraz operacje w narażeniu na drgania.

Intensywność generowanych drgań może być zatem przeróżna. Na stanowiskach pracy gdy drgania są różne powinno się wykonywać pomiary drgań dla każdej operacji oraz każdej czynności oddzielnie.

Pomiary a sumy wektorowe

Na podstawie wyników, które otrzymamy z pomiarów należy wyznaczyć oddzielnie sumy wektorowe, które będą charakteryzowały te czynności. Charakteryzującą wielkością ekspozycję pracownika na drgania jest głównie równoważna dla ośmiu godzin suma skutecznych wektorowa. Obliczona jest w zależności, która uwzględnić musi oprócz samej intensywności drgań także czas narażenie na drgania w ciągu całego dnia pracy. Czas trwania jednej lub większej ilości czynności wykonywanych w ciągu naszego dnia pracy w narażeniu pracownika na wszelkie drgania jest krótki.

Należy jednak pamiętać, że drgania te są bardzo intensywne. Dlatego też głównie w trosce o zdrowie pracowników ustalono odrębną wartość, która mówi o dopuszczalnej wartości. Wartość ta wskazuje na maksymalnej dopuszczalnej wartości sumy wektorowej. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie sytuacji, w której całkowity czas narażenia pracownika na drgania w ciągu doby jest równi trzydzieści minut lub krótszy.

Dlaczego bez znajomości fizyki nie zrozumiemy dokładnie pomiarów drgań?

By zrozumieć dokładnie pomiary drgań musimy posiadać wiedzę fizyczną. Bez tego dla osoby nie dysponująca wiedzą fizyczną na określonym poziomie wykłady powyższe moga okazać się niezrozumiałe. Jednak dziedzina ta ma to do siebie, że nie można jej przedstawić w inny sposób. Tak skomplikowny opis jest niestety konieczny. Jednak plus jest taki, że możemy poradzić się osoby, która się na tym zna i chętnie postara się nam wytłumaczyć pomiary drgań w sposób bardziej zrozumiały dla przeciętnego człowieka.