Pomiary w przemyśle

Pomiary w przemyśle

W przemyśle wykonuje się i zleca wiele różnych pomiarów. Są one potrzebne by ustalić stan maszyn, a także po to by móc stwierdzić czy wszystkie maszyny w danym zakładzie działają zgodnie z wymaganiami określanymi normami. Zgodnie z wymagani norm ustalanych przez Ministra Środowiska zakłady pracy, fabryki i przedsiębiorstwa, nie powinny przekraczać pewnych wartości hałasu, zanieczyszczeń itp.

Pomiary drgań

W odpowiedzi na potrzeby rynku powstały firmy zajmujące się pomiarami drgań, pomiarami hałasu czy pomiarami akustycznymi. Takie pomiary wykonywane przez firmy różnego typu pomagają nie tylko właścicielom przedsiębiorstw i fabryk, ale również osobom prywatnym, którym leży na sercu dobro społeczne i dbają o to by poziomy hałasu w ich miejscu zamieszkania mieściły się w normach zarządzonych ustawą. Pomiary drgań służą zwykle w celach pomocniczych do ewentualnych planowanych remontów i renowacji.  Pozwalają stwierdzić czy w danym miejscu można bezpiecznie przeprowadzać renowacje z użyciem ciężkiego sprzętu, i czy bryła budynku nie przekracza dozwolonych drgań. Pomiary drgań są bardzo pomocne w takiej sytuacji, gdyż można przewidzieć ewentualne problemy związane z drganiami i zapobiec ewentualnym problemem i wadom konstrukcyjnym czy nawet zawaleniom.

Pomiary hałasu

Firmy specjalizujące się w pomiarach wykonują także pomiary hałasu i pomiary akustyczne. Pomiary hałasu pozwalają stwierdzić czy w danym zakładzie  nie przekracza się dozwolonych w prawie poziomów hałasu. Skutecznie przeprowadzony pomiar hałasu zapewnia nie tylko gwarancję, że zakład nie będzie narażony na dodatkowe koszty w postaci kar, które musi płacić za naruszenia normy, ale także zabezpiecza zakład przed ewentualnymi skargami mieszkańców pobliskich zabudowań. Kompleksowe pomiary hałasu nie są sprawą jednorazową, standardowo wykonywane są kilka razy, w celu sprawdzenia czy z czasem nie doszło do podwyższenia poziomu hałasu, np. ze względu na zużycie maszyn lub ich zły stan techniczny. Takie pomiary zabezpieczają osoby zamieszkujące w pobliżu oraz pracowników zakładu przed negatywnymi skutkami ciągłego przebywania w zbytnim hałasie.

Pomiary akustyczne

pomiary drgańOstatnim rodzajem pomiaru są pomiary akustyczne. Zostały one stworzone, podobnie jak pomiary drgań, w celu m.in. prewencyjnym. Z uwagi na to że pomiary akustyczne mogą być wykonywane na podstawie rysunków i planów, już na etapie planowania można wprowadzić w zakładzie potrzebne zmiany, co z kolei przyczynia się do znacznej redukcji kosztów. Na etapie planowania, niewielkim kosztem można zmienić miejsce poszczególnych urządzeń i ich rodzaj w taki sposób by poziomy hałasu mieściły się w normach. Jeżeli dokona się tych pomiarów już w istniejącym budynku koszta relokacji sprzętu mogą być bardzo wysokie ze względu na konieczność zmiany ciągu wentylacyjnych i elementów podłączeniowych, których przeniesienie może okazać się bardzo drogie.

Jak widać z powyższych przykładów pomiary w przemyśle mają ogromne znaczenie. Ich poprawne przeprowadzenie może przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania działalnością.