Pomiary w przemyśle

Pomiary w przemyśle

W przemyśle wykonuje się i zleca wiele różnych pomiarów. Są one potrzebne by ustalić stan maszyn, a także po to by móc stwierdzić czy wszystkie maszyny w danym zakładzie działają zgodnie z wymaganiami określanymi normami.

Zgodnie z wymagani norm ustalanych przez Ministra Środowiska zakłady pracy, fabryki i przedsiębiorstwa, nie powinny przekraczać pewnych wartości hałasu czy zanieczyszczeń.

Pomiary drgań

W odpowiedzi na potrzeby rynku powstały firmy zajmujące się pomiarami drgań, pomiarami hałasu czy pomiarami akustycznymi. Takie pomiary wykonywane przez profesjonalne i doświadczone firmy pomagają nie tylko właścicielom przedsiębiorstw i fabryk. Na wykonywaniu regularnych pomiarów zyskują także osoby prywatne, którym leży na sercu dobro społeczne i dbają o to by poziomy hałasu w ich miejscu zamieszkania mieściły się w normach zarządzonych ustawą.

wyciszanie urządzeń

Profesjonalne pomiary hałasu przeprowadzane są przez firmę Longar.

Pomiary drgań służą zwykle w celach pomocniczych do ewentualnych planowanych remontów i renowacji.  Pozwalają stwierdzić czy w danym miejscu można bezpiecznie przeprowadzać renowacje z użyciem ciężkiego sprzętu, i czy bryła budynku nie przekracza dozwolonych drgań.

Pomiary drgań są bardzo pomocne w takiej sytuacji, gdyż można przewidzieć ewentualne problemy związane z drganiami i zapobiec ewentualnym problemem i wadom konstrukcyjnym czy nawet zawaleniom.

Pomiary hałasu

Firmy specjalizujące się w pomiarach wykonują także pomiary hałasu i pomiary akustyczne. Pomiary hałasu pozwalają stwierdzić czy w danym zakładzie nie przekracza się dozwolonych w prawie poziomów hałasu. Skutecznie przeprowadzony pomiar hałasu zapewnia nie tylko gwarancję, że zakład nie będzie narażony na dodatkowe koszty w postaci kar, które musi płacić za naruszenia normy. Regularne przeprowadzanie pomiarów zabezpiecza zakład przed ewentualnymi skargami mieszkańców pobliskich zabudowań.

Kompleksowe pomiary hałasu nie są sprawą jednorazową, standardowo wykonywane są kilka razy, w celu sprawdzenia czy z czasem nie doszło do podwyższenia poziomu hałasu, np. ze względu na zużycie maszyn lub ich zły stan techniczny. Takie pomiary zabezpieczają osoby zamieszkujące w pobliżu oraz pracowników zakładu przed negatywnymi skutkami ciągłego przebywania w szczególnie głośnym środowisku.

Pomiary akustyczne

wyciszanie urządzeńOstatnim rodzajem pomiaru są pomiary akustyczne. Zostały one stworzone, podobnie jak pomiary drgań, w celu m.in. prewencyjnym.

Z uwagi na to że pomiary akustyczne mogą być wykonywane na podstawie rysunków i planów, już na etapie planowania można wprowadzić w zakładzie potrzebne zmiany, co z kolei przyczynia się do znacznej redukcji kosztów. Na etapie planowania, niewielkim kosztem można zmienić miejsce poszczególnych urządzeń i ich rodzaj w taki sposób by poziomy hałasu mieściły się w normach.

Jeżeli dokona się tych pomiarów już w istniejącym budynku koszta relokacji sprzętu mogą być bardzo wysokie ze względu na konieczność zmiany ciągu wentylacyjnych i elementów podłączeniowych, których przeniesienie może okazać się bardzo drogie. Jak widać z powyższych przykładów pomiary w przemyśle mają ogromne znaczenie. Ich poprawne przeprowadzenie może przyczynić się do skuteczniejszego zarządzania działalnością.

Artykuł powstał dzięki współpracy specjalistów z firmy Longar.