Utylizacja baterii – dlaczego mogą być niebezpieczne?

Utylizacja baterii – dlaczego mogą być niebezpieczne?

Prawidłowe obchodzenie się z odpadami jest konieczne, jeśli chcemy chronić środowisko naturalne. Jednym z ważnych działań, o jakich należy pamiętać w tym kontekście, jest właściwa utylizacja baterii. Jakie działania należy podjąć, by móc osiągnąć ten cel? Dlaczego źle zutylizowane baterie mogą być niebezpieczne?

Baterie – jakie to odpady? Dlaczego nie należy mieszać baterii z innymi rodzajami odpadów?

Baterie to niewielkie, ale niezbędne elementy, dzięki którym możliwa jest praca urządzeń elektronicznych, smartfonów itp. Ważne jest nie tylko to, w jaki sposób należy poprawnie używać ich na co dzień, ale także odpowiednia utylizacja.

Odpowiednie obchodzenie się ze zużytymi bateriami to absolutna konieczność. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż zawarte w nich substancje chemiczne mogą doprowadzić do skażenia:

  • powietrza, co przekłada się na zwiększone ryzyko emisji gazów cieplarnianych,
  • gleby – dzieje się tak w sytuacji, gdy zawarte w bateriach substancje wyciekną i zostaną wchłonięte przez podłoże,
  • wody – zawartość baterii może doprowadzić do zatrucia ryb oraz zwierząt i ludzi, którzy piją zanieczyszczoną w ten sposób wodę.

Zła utylizacja baterii – z jakimi niebezpieczeństwami się to wiąże? Jak rozkładają się baterie w środowisku naturalnym?

Choć może wydawać się inaczej, w rzeczywistości zła utylizacja baterii może stworzyć poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Taki stan rzeczy wynika z substancji, jakie można w nich znaleźć.

Poniżej zostały przedstawione jedynie niektóre spośród wszystkich pierwiastków i substancji chemicznych, jakie zawierają baterie:

  • ołów (Pb) – jest to pierwiastek, który ma przede wszystkim właściwości rakotwórcze (kancerogenne). Ołów staje się szczególnie niebezpieczny w sytuacji, gdy dostanie się do krwi, skąd przenika do kości i tkanek miękkich. Co ważne, substancja ta wpływa negatywnie nie tylko na organizm człowieka, ale także na zwierzęta. To właśnie dlatego wyrzucanie baterii do lasu itp. jest surowo zabronione,
  • rtęć (Hg) – jak powszechnie wiadomo, rtęć ma bardzo toksyczny charakter. Jeśli dojdzie do kontaktu człowieka z rtęcią, może dojść do poważnych uszkodzeń w obszarze nerek, układu kostnego, a nawet układu nerwowego,
  • lit (Li) – w przemyśle zazwyczaj stosuje się baterie litowo-jonowe; wskutek wycieku litu może dojść do obrzęku płuc oraz uszkodzenia skóry,
  • nikiel (Ni) – wprawdzie w krótkiej perspektywie skutki są dość „łagodne” (reakcje alergiczne, uszkodzenie błon śluzowych itp.), ale organizm wystawiony na działanie tego pierwiastka jest bardziej narażony na powstanie i szybki rozwój chorób nowotworowych.

Wyżej wymienione substancje to jeszcze nie wszystkie potencjalnie szkodliwe składniki, jakie możemy znaleźć w bateriach. Oprócz tego groźne mogą okazać się również cynk (Zn) czy kadm (Cd).

To właśnie dlatego konieczne jest, by baterie były utylizowane jedynie w odpowiednich, specjalnie do tego celu przeznaczonych punktach.

Gdzie można oddać baterie? Odbiór elektrośmieci z firm – profesjonalna usługa

Jeśli zastanawiasz się, co można zrobić ze zużytymi bateriami, mamy dla Ciebie prostą odpowiedź: ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie jest skorzystanie z usług podmiotu, który świadczy profesjonalne usługi w kategorii: odbiór elektrośmieci z firm. Tego typu jednostki oferują możliwość oddania do utylizacji starych, zużytych elektrośmieci. Obok tonerów, drukarek, kserokopiarek czy starego sprzętu RTV i AGD można tu zaliczyć właśnie baterie.

baterie

Wartą uwagi usługą, którą oferują niektóre podmioty (do tej grupy zalicza się na przykład TKM Recykling Polska) jest możliwość odbioru elektrośmieci bezpośrednio z siedziby firmy. Może okazać się to przydatne w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo zamierza się pozbyć dużych ilości szkodliwych dla środowiska odpadów. Możliwość odbioru elektrośmieci przez zewnętrzną firmę to z pewnością rozwiązanie, które jest wygodne. Dzięki temu przedsiębiorca może zadbać o poprawę stanu środowiska naturalnego bez obawy o to, czy będzie w stanie zorganizować sprawny dojazd itp.

Prawidłowa utylizacja baterii. Podsumowanie

Nie ulega wątpliwościom, że baterie stanowią dość poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jednocześnie, rezygnacja z nich jest w dzisiejszym świecie właściwie niemożliwa. Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że możemy w pełni akceptować degradację środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów działania, które pozwolą ograniczyć to zjawisko, jest prawidłowa utylizacja baterii.