Wywóz gruzu – kogo do tego zaangażować?

Wywóz gruzu – kogo do tego zaangażować?

Wakacje to sezon remontów i rozpoczynania wszelkich prac budowlanych. Przyjemność tworzenia budowli niesie ze sobą jednak nieprzyjemną konsekwencję zbierania się dużej ilości odpadów. Prym wiedzie gruz, czyli potłuczone wyroby ceramiki budowlanej np. pustaki, cegły, dachówki czy kafle. Nie są to jednak śmieci, które mogą trafić tylko i wyłącznie na wysypisko. Gruz można z powodzeniem użyć jako podsypkę do posadzki lub nawierzchni betonowej. Świetnie nadaje się również jako kruszywo do produkcji mieszanek betonowych. Co jednak jeśli nie jest on nam potrzebny?

Wywóz gruzu w praktyce

Z pomocą służą nam firmy zajmujące się wywozem gruzu – jak na przykład www.bktransport.eu. Zaopatrzone są one w pojemne ciężarówki, które umożliwiają wywiezienie odpadów wielkogabarytowych jednym transportem. Możemy również wypożyczyć kontenery, aby bez problemu przechowywać śmieci do czasu ich utylizacji. Zamówienie kontenera z Państwowej Gospodarki Komunalnej (PGK) to koszt około 130 zł. Warto zadzwonić do administracji i dowiedzieć się jakie są możliwości pomocy w przechowywaniu śmieci dla naszego rejonu. Czasami spółdzielnia oferuje wywóz gruzu np. raz do roku. Jeśli chcemy możemy też skorzystać z prywatnych rozwiązań. Internet jest bogaty w ogłoszenia dotyczące skupu lub darmowego przyjęcia gruzu. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ sprzyja recyklingowi i pomaga zachować czystość środowiska. Możemy również udać się do PSZOK-u. Jest to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Są one utrzymywane przez gminę i ogólnodostępne. Możemy tam pozostawiać przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble, zużyte opony oraz odpady budowlane. Zgodnie z ustawą punkty te muszą być położone blisko dużych skupisk ludności oraz powinny umożliwiać dojazd do nich utwardzonymi drogami (pojazdy ciężarowe nie mogą mieć problemu z transportem). Z tego powodu pozostawienie odpadów w takich miejscach jest łatwe i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Możliwe jest również samodzielne wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci. Należy jednak pamiętać, że musi być on zapakowany w specjalne worki, często dostępne w spółdzielniach mieszkaniowych. Możliwy też jest ich zakup w PGK za około 6zł za sztukę. Jednak w tym przypadku musimy ponieść koszt, ponieważ wysypisko pobiera opłatę od kilograma dostarczonych odpadów.

Wywóz gruzu to nie taka prosta sprawa

Warto zwrócić uwagę, że za wyrzucenie gruzu do zwykłego śmietnika lub nielegalny wywóz możemy być obciążeni karą od 20 do nawet 5000 złotych, co reguluje Prawo Karne. Tyczy się to również tworzeniu sztucznych wysypisk w lasach czy polach.  Kary są wysokie jednak nieporównywalne z ceną za zniszczone środowisko. Składowanie odpadów na terenach zielonych nie tylko niszczy krajobraz i wygląda nieatrakcyjnie, ale również może prowadzić do zatrucia gleby lub wody. Zatem w trosce o nasze środowisko powinniśmy przestrzegać prawa i dbać o odpowiednie składowanie i utylizację odpadów.

Porządek przede wszystkim

Pamiętajmy, że remont wiąże się nie tylko z kosztami budowy, ale też z kosztem utrzymania porządku na posesji i terenie budowy. W kwestii wywozu gruzu mamy wiele możliwości, bardziej lub mniej kosztownych. Zależą one w głównej mierze od ilości zgromadzonego materiału i tego czy posiadamy odpowiedni sprzęt, aby go wywieźć. W koszt budowy musimy także wliczyć cenę odpowiednich kontenerów lub worków do przechowywania odpadów. Warto zwrócić na to uwagę już podczas planowania robót, aby po ich zakończeniu nie być zaskoczonym ceną “posprzątania po całej inwestycji”.  Należy jednak pamiętać, że prawidłowa utylizacja śmieci jest krokiem w stronę ochrony środowiska.