Certyfikacja BRC Packaging a bezpieczeństwo żywności

Certyfikacja BRC Packaging a bezpieczeństwo żywności

Certyfikacja BRC Packaging jest dziś dla producentów żywności jednym z najważniejszych standardów działania, pozwalającym zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i jakość opakowań dla żywności dostarczanej na rynek międzynarodowy. Opracowana przez Brytyjskie Konsorcjum Handlu norma gwarantuje możliwość zachowania ciągłości wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw, wyznaczając standardy dla producentów każdego rodzaju opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Jakie wymagania stawia przed nimi BRC Packaging i w jaki sposób są one w stanie wpłynąć na ogólne bezpieczeństwo żywności dostępnej na rynku krajowym i międzynarodowym?

BRC Packaging – założenia standardu dla bezpiecznych opakowań

Standardy obowiązujące w branży spożywczej dla producentów żywności nie koniecznie obejmują swoim zasięgiem wszystkie aspekty działalności producentów opakowań do niej przeznaczonych. Standard BRC Packaging, opracowany przez brytyjskie sieci handlowe to obecnie jedyny tak skuteczny sposób walki z nierównościami pomiędzy jakością i bezpieczeństwem produkcji żywności a tym, co dzieje się z nią po zapakowaniu.

Według najnowszych wymagań regularnie aktualizowanej normy BRC Packaging, producenci opakowań są zachęcani do podejmowania wszelkich działań doskonalących produkcję i poziom jej bezpieczeństwa, skutkujący także wzrostem jakości i bezpieczeństwa samych opakowań.

BRC Packaging podkreśla, jak ważną rolę odgrywa we współczesnych przedsiębiorstwach kierownictwo i to, że jego członkowie powinni być jak najbardziej zaangażowani w proces wdrażania standardu BRC Packaging i działania w zgodzie z jego założeniami. Jednym z aspektów, o których należy pamiętać podczas opracowywania nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu w oparciu o wspomniany standard jest ryzyko.

Konieczność identyfikacji zagrożeń i opracowywania skutecznych metod zapobiegania sytuacjom kryzysowym może wydawać się oczywista, jednak w wielu przypadkach sytuacja w przedsiębiorstwach nie wygląda tak dobrze.

Minimalizując ryzyko już w trakcie produkcji i biorąc pod uwagę wszelkie aspekty mogące zagrażać ostatecznie jakości i bezpieczeństwu opakowań, producenci upewniają się, że ich działania będą przebiegały bez większych problemów, a straty i marnotrawstwo na produkcji przestaną być normą.

W jaki sposób certyfikat BRC Packaging wpływa na bezpieczeństwo produktów?

Uzyskanie certyfikatu BRC Packaging to dla producentów opakowań dla żywności jedno z najważniejszych formalnych odznaczeń potwierdzających ich zaangażowanie w produkcję całkowicie bezpiecznych, wysokich jakościowo produktów i przywiązanie do równej jakości na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Zgodnie z zasadami BRC Packaging, producenci chcący uzyskać certyfikat powinni skupić się nie tylko na wspomnianym wcześniej ryzyku wewnątrz firmy, ale także wszelkich aspektach zewnętrznych mogących wpłynąć na bezpieczeństwo opakowania, a tym samym przechowywanej w nim żywności.

W normie zaznaczono jak ważna dla bezpieczeństwa i sprawności całego systemu zarządzania bezpieczeństwem jest też prawidłowa dokumentacja produkcji, gwarantująca identyfikowalność opakowania w całym łańcuchu dostaw.

Jednym z niezwykle istotnych aspektów BRC Packaging, wpływającym bezpośrednio na bezpieczeństwo żywności jest nałożony na producentów obowiązek kategoryzowania opakowań pod kątem ryzyka, jakie wnoszą dla produktów spożywczych. Opakowania w kategorii wysokiej higieny to opakowania wchodzące w bezpośredni kontakt z żywnością, a więc mogące bezpośrednio wpłynąć na jej bezpieczeństwo. Dla opakowań tego typu wymogi BRC Packaging są zostały zaostrzone tak, by producenci brali pod uwagę każde możliwe ryzyko i rozumieli skalę, na jaką ich opakowania wpływają na bezpieczeństwo żywności.

Drugą kategorią opakowań określono jako kategorię podstawowej higieny, w której znalazły się opakowania nie mające bezpośredniego kontaktu z żywnością, ale stosowane do jej pakowania. Co jednak ważne, w obydwu kategoriach znajdują się te same typy produktów – puszki, kartony, szklane butelki, opakowania foliowe, a nawet korki do butelek czy etykiety mocowane na opakowaniach.

Certyfikacja BRC Packaging

Jak upewnić się, że pozyskany certyfikat BRC Packaging nie będzie dla producentów tylko dokumentem, a faktycznie zmieni sposób myślenia i pracy całego zakładu? Istotną rolę w certyfikacji BRC Packaging odgrywają regularnie przeprowadzane audyty wewnętrzne, dzięki którym możliwe jest regularne kontrolowanie zgodności działań produkcji z wytycznymi opracowanego na podstawie normy systemu pracy.

Uzyskanie certyfikatu BRC Packaging to dla producentów prosta droga do zyskania przewagi rynkowej i wzmocnienia swojego wizerunku. Firmy mogące poświadczyć skuteczność swoich działań certyfikatem BRC Packaging dają znać swoim klientom i kontrahentom jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo żywności i udowodnić własne, świadome zaangażowanie w dostarczanie na rynek wyłącznie produktów najwyższej jakości.