Czym zajmuje się Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)?

Czym zajmuje się Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)?

W momencie, gdy na rynek trafia nowy wyrób medyczny, konieczna jest odpowiednio przeprowadzona kampania reklamowa, która pozwoli zapoznać ludzi z danym produktem i zachęcić ich do jego zakupu. W tej kwestii reklamowanie wyrobów medycznych nie różni się za bardzo od promowania innych produktów np. żywności.  Producenci tych wyrobów często chcą, aby ich produkt był postrzegany przez ludzi w jak najlepszym świetle. Z tego względu w reklamach często wykorzystuje się wizerunek osób, które są powszechnie uważane w społeczeństwie za godne zaufania i wysłuchania.

Może się więc wydawać, że lekarz występujący w reklamie, który przedstawia zalety danego wyrobu medycznego, będzie miał znaczący wpływ na wyniki sprzedażowe danego produktu. Oczywiście wielu przypadkach może to być prawda, jednak czy takie postępowanie jest zgodne z etyką lekarską i czy prawo zezwala na reklamowanie wyrobów medycznych przez lekarzy?

Czym jest reklama wyrobu medycznego?

To, czym jest reklama wyrobu medycznego, określone zostało w przepisach prawnych. Zgodnie z art. 52 ust. 1 Prawo farmaceutyczne wynika, reklamą produktu medycznego jest każda działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania danego wyrobu, której celem jest zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Ponadto z art. 52 ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że bardzo istotnym elementem reklamy wyrobu medycznego jest zamiar wywołania określonej reakcji wśród potencjalnych klientów. Z tego względu za reklamę w przypadku wyrobów medycznych należy uznać każde działanie, którego celem jest zwiększenie sprzedaży reklamowanego produktu. Nie ma w tym przypadku znaczenia, w jaki sposób dane działanie było realizowane, a liczy się jedynie jego cel.

Czy lekarz może reklamować wyroby medyczne?

Według prawa obowiązującego w Polsce zabronione jest reklamowanie produktów leczniczych przez osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne. Zakaz ten dotyczy nie tylko prezentowania wyrobów leczniczych przez lekarzy, ale również prezentowania ich przez osoby, które jedynie w celach reklamowych podają się za lekarzy. Osoby z wykształceniem medycznym powinny być świadome istniejących zakazów i konsekwencji, które wiążą się z ich łamaniem.

Ważną kwestią w tym temacie jest również etyka lekarska. Zgodnie z artykułem 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy i nie powinien wyrażać zgody na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. W praktyce oznacza to, że lekarz nie powinien reklamować żadnych wyrobów medycznych, a oprócz tego nie może on również reklamować niczego innego nawet samego siebie i swojego miejsca pracy. Przypadku, gdy lekarz reklamowałby jakiś wyrób medyczny, istniałoby podejrzenie, że w momencie wyboru leku, suplementu diety, czy terapii nie kierowałby się on dobrem i zdrowiem pacjenta, a jedynie korzyściami osobistymi, jakie wynikałyby ze współpracy reklamowej z daną firmą. Pacjent mógłby mieć w takim przypadku wątpliwości co do tego, czy lekarz poleca mu dany wyrób medyczny dlatego, że jest on skuteczny, czy może przez obowiązującą go umowę podpisaną między producentem tego wyrobu a lekarzem. W takiej sytuacji zachodziłby pewnego rodzaju konflikt interesów, który nie może być obecny w relacjach między pacjentem a lekarzem.

Gdzie szukać pomocy w tym temacie?

Prawo medyczne może być dla wielu osób, szczególnie tych niemających wystarczającego doświadczenia i wiedzy dość skomplikowane. Z tego względu, aby wiedzieć, jak legalnie działać i jak uchronić się od popełnienia błędów, warto skorzystać z pomocy prawnej w zakresie prawa medycznego. Pomoc ta jest bardzo ważna również w sytuacji, gdy zastanawiamy się, czy lekarze lub inne osoby posiadające wykształcenie medyczne mogą uczestniczyć reklamowaniu różnego rodzaju wyrobów medycznych. Kancelaria prawa medycznego we Wrocławiu z pewnością doradzi w każdej kwestii i pomoże rozwiązać wszelkie problemy w zakresie prawa medycznego. Z tego względu w ramach jakichkolwiek wątpliwości lub problemów warto skonsultować dobrą sprawę ze specjalistami prawa medycznego, aby mieć pewność czy działamy zgodnie z prawem.