Jak wygląda proces produkcyjny?

Jak wygląda proces produkcyjny?

Nowoczesny proces produkcyjny znacząco różni od metod, które stosowano dotychczas. Przede wszystkim, olbrzymią rolę odgrywają w nim wysoko wyspecjalizowane maszyny. Generalnie rzecz ujmując, celem przyświecającym całemu temu procesowi jest przekształcenie uzyskanych surowców i półproduktów w gotowy produkt.

Mówi się tutaj o tak zwanej wartości dodanej, co oznacza, że przetworzony wynik produkcji będzie zazwyczaj posiadał zdecydowanie większą wartość rynkową, niż surowe komponenty.  Oczywiście proces produkcyjny to bardzo szerokie pojęcie, obejmujące wiele różnych typów działalności. Wyróżnia się więc  cztery rodzaje tego typu procesów.

Pierwszym z nich są znane niemal wszystkim linie produkcyjne. Składają się one zazwyczaj z szeregu stanowisk. W trakcie produkcji, produkt przechodzi kolejno od jednego stanowiska na drugie. Ostatnim etapem takiej podróży może być na przykład stanowisko kontroli jakości. Jako ciekawostkę podać można, że jednym ze słynniejszych przedstawień linii produkcyjnej w kulturze (choć bardzo przerysowanym) jest film Charliego Chaplina “Dzisiejsze czasy”. Głównym bohaterem tej komedii jest robotnik, wycieńczony monotonnymi czynnościami przy taśmie montażowej. Na całe szczęście, sytuacja przedstawiona w filmie należy już do przeszłości. Współcześnie, przykręcaniem nakrętek i innymi podobnymi pracami zajmują się wysoko wyspecjalizowane roboty przemysłowe, składające się na całe automatyczne linie montażowe. Nie tylko poprawia to komfort pracowników danego przedsiębiorstwa ale i znacząco usprawnia produkcję. Przede wszystkim tak wyposażona linia montażowa może pracować niemalże przez cały czas. Poza tym, właściwie przygotowany robot jest w stanie wykonywać swoje zadania ze zdecydowanie większą precyzją. Automatyczne linie montażowe nie ulegają także zmęczeniu – wymaga to jednak dbania o właściwą obsługę i serwis linii.

Innym rodzajem linii produkcyjnej jest tak zwany przepływ ciągły (lub, z angielskiego: continuous flow). Zastosowanie znajduje on chociażby w produkcji szkła lub odlewaniu metali. Elementem, który wyróżnia przepływ ciągły od klasycznych linii produkcyjnych jest to, że produkt przez cały czas pozostaje umocowany w miejscu (na przykład w formie) i w ten sposób przemieszcza się po linii. Zdjęty może on zostać dopiero po zakończeniu całego procesu produkcji. W tym typie działalności również znajdują swoje zastosowanie automatyczne linie montażowe.

Niektóre rodzaje wyrobów wymagają jednak przygotowania na indywidualne zamówienie klienta. Zjawisko to występuje między innymi w branży motoryzacyjnej, gdzie bardziej wymagający klienci mają często możliwość zamówienia samochodu z wcześniej wybranym przez siebie wyposażeniem. Oczywiście sytuacja ta zdecydowanie częściej ma miejsce w segmencie marek luksusowych. Innym przykładem produkcji na zamówienie są mennice, które, poza swoją zwyczajną działalnością, wybijają okolicznościowe medale na zamówienie i według wzoru klientów prywatnych. W procesach produkcyjnych tego typu dużo trudniej jest zastosować przygotowane wcześniej linie produkcyjne. W związku z tym, w obrębie przedsiębiorstwa znajdować będzie się raczej szereg wydzielonych stref. Każda z nich wyspecjalizowana jest w odrębnym typie zadań – jak chociażby lakierowanie. Mimo to, na stanowiskach służących do montażu i kontroli jakości, często spotkać można roboty przemysłowe.  Na przykład, elastyczne ramię urządzenia może zostać wyposażone w różne typy końcówek – w zależności od bieżących potrzeb.

Jeszcze innym rodzajem procesu produkcyjnego jest produkcja na miejscu. Przez cały czas trwania procesu, produkt nie zmienia wówczas swojego położenia. Stosuje się ją wtedy, gdy ów wyrób jest zbyt duży, by go transportować lub zwyczajnie byłoby to zbyt kosztowne. Jako przykład, podać można tutaj produkcję jachtów czy samolotów. Wymusza to szereg nowych rozwiązań technicznych i znacząco różni się od klasycznych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Procesy technologiczne, prowadzące do powstania produktu, to jednak zdecydowanie nie wszystko. Żadna firma nie mogłaby funkcjonować bez logistyki i magazynowania. Przestrzeń magazynowa jest koniecznym elementem każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Współcześnie, przy załadunku i rozładunku towarów ludzi wspierają robotyczne podajniki oraz taśmy. Transport to nie tylko dostarczanie produktów do odbiorcy. Istnieje także transport wewnętrzny, który – jak sama nazwa wskazuje – odbywa się w obrębie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Składa się na niego między innymi transport produktów między stanowiskami oraz dostarczenie ich do firmowego magazynu.