Na czym polega modernizacja maszyn

Na czym polega modernizacja maszyn

Maszyny stanowią podstawowe wyposażenie każdego zakładu produkcyjnego, w każdej branży i każdym sektorze współczesnego przemysłu.

Nowoczesne, pracujące w oparciu o zaawansowane technologie i zautomatyzowane do pracy z najwyższą wydajnością maszyny powstają w oparciu o pewne standardy i wymagania branżowe dyktowane przez korzystających z nich użytkowników. Z czasem jednak, wraz z rozwojem produkcji i rosnącymi wymaganiami fabryk, niektóre z maszyn tracą na użyteczności.

Czy w sytuacjach takich zawsze będą wymagały wymiany na nowszy model? Na czym polega modernizacja maszyn, w jakich okolicznościach warto na nią postawić i co można zrobić, aby dostosować maszynę do zmieniających się wymagań firmy?

Kiedy opłaca się modernizować maszyny?

Z perspektywy wielu firm i przedsiębiorstw modernizacja jest postrzegana jedynie jako inwestycja w stary i nie do końca sprawny już sprzęt, pozwalająca na jedynie chwilowe przedłużenie jego przydatności. W praktyce jednak, dzięki wyspecjalizowanym firmom budującym swoją działalność w oparciu o innowacyjne rozwiązania modernizacyjne, doskonalenie używanych już w fabryce maszyn daje zupełnie nowe możliwości produkcyjne i często jest o wiele bardziej opłacalne, niż całkowita wymiana starego wyposażenia na nowe.

Na modernizację maszyn warto zdecydować się przede wszystkim w sytuacjach, kiedy obecnie użytkowane maszyny są w pełni sprawne, ich funkcjonalność nie wzbudza większych zastrzeżeń, a modernizacja (lub wymiana na nowe) miałaby jedynie zwiększyć wydajność produkcji i usprawnić funkcjonowanie fabryki.

Modernizacje, dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości elementów i nowych technologii pozwalają zrealizować powyższe cele kosztem niższym, niż zakup nowej maszyny i potrzeba pozbycia się starego wyposażenia.

przebudowa maszyn przemysłowych

Modernizacja może być też dobrą decyzją w momencie, gdy zakup nowej (czy nawet używanej, ale nowszej) maszyny jest dla firmy zbyt kosztowny lub, ze względu na jej specyfikację i specjalizację, dostępność nowych maszyn jest bardzo ograniczona.

Na czym polega modernizacja maszyn?

Pod pojęciem modernizacji w kontekście maszyn specjalistycznych wykorzystywanych w różnego rodzaju fabrykach i zakładach produkcyjnych należy rozumieć kompleksową i profesjonalną zmianę pewnych elementów i parametrów maszyn, tak by ta w dalszym ciągu spełniała wszystkie wymagania firmy. Modernizacja może objąć:

  • układ sterowania maszyny,
  • układ bezpieczeństwa,
  • napęd,
  • mechanikę,
  • zabezpieczenia,
  • poszczególne elementy robocze, 
  • wygląd zewnętrzny maszyny.

Stary sprzęt wykorzystywany jest tu jako baza, na podstawie której tworzy się zupełnie nowe urządzenie. Co ważne, aby modernizacja była w pełni zgodna z obowiązującym prawem i dopuszczona do użytkowania, każdy etap modernizacji i każdy nowy element zmodernizowanej maszyny muszą zostać przetestowane pod kątem sprawności i bezpieczeństwa oraz otrzymać oświadczenie zgodności z dyrektywami maszynowymi i wymogami obowiązującymi dla danej branży.

Modernizacja maszyn może odmienić całkowicie ich funkcjonalność i sprawność działania, przygotowując fabrykę do dalszej pracy na tych samych maszynach przez wiele lat, bez konieczności inwestowania w zupełnie nowy sprzęt.

W wielu branżach korzystających z mocno wyspecjalizowanych maszyn zabiegi takie są opłacalne – po modernizacji stare maszyny mogą dorównywać parametrom nowszych modeli, a jednocześnie zostać znacznie lepiej przystosowane do specyficznych warunków danej fabryki i spersonalizowane pod kątem jej oczekiwań.

maszyna w fabryce

Jakie zmiany można wprowadzić z pomocą modernizacji maszyn?

Najważniejsze korzyści z modernizacji, a zarazem zmiany jakie mogą być wprowadzone w ramach odświeżania starszych maszyn obejmują kwestie utrzymania ruchu i dynamiki pracy zakładu, kwestie bezpieczeństwa oraz wydajność i koszty utrzymania maszyny.

Modernizacja maszyn może dostosować starsze urządzenia do aktualnych standardów, zwiększyć jej żywotność, poprawić automatyzację procesów, skomunikować maszynę z innymi jednostkami, zwiększyć jej funkcjonalność (np. poprzez nowy system sterowania), poprawić precyzyjność pracy, udoskonalić jakość produkcji, a także wzmocnić sam szkielet i konstrukcję techniczną maszyn.

W trakcie modernizacji przeprowadza się zawsze przeglądy konserwacyjne, eliminując możliwe awarie a także wprowadzając zmiany, które zapobiegną ich ponownemu powstawaniu. W efekcie fabryka korzystająca ze starszych i zmodernizowanych maszyn może zyskać wyposażenie, które w warunkach produkcyjnych zachowuje się jak zupełnie nowy fabrycznie sprzęt.

Podczas modernizacji maszyn ważnym punktem skupienia jest bezpieczeństwo. Firmy, które specjalizują się w budowaniu i modernizowaniu maszyn dla różnych obszarów przemysłu korzystają wyłącznie z najbardziej aktualnych dyrektyw i standardów jakości i bezpieczeństwa, zapewniając pełną zgodność dokumentacji z obowiązującymi wymogami.