Przegląd separatorów – jak często należy wyczyścić sparatory?

Kanalizacja to jedna z najważniejszych instalacji użytkowanych obecnie przez ludzi. Pozwala ona na bezpieczne odprowadzenie ścieków różnego pochodzenia. Dzięki temu bezpieczeństwo ludzi oraz innych organizmów żywych jest zapewnione, ponieważ wszelkie nieczystości zostają odprowadzone do oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną poddane procesowi oczyszczania w celu zneutralizowania zagrożenia biologicznego oraz chemicznego, jakiego mogą być źródłem.

Warto jednak pamiętać, że proces oczyszczania ścieków nie odbywa się wyłącznie w samej oczyszczalni. W tym procesie bardzo ważną rolę odgrywają tzw. separatory, które są pierwszym elementem, na jaki natrafiają ścieki, który odpowiedzialny jest za zatrzymywanie różnego rodzaju nieczystości. W wielu miejscach używanie separatorów jest niezbędne, dlatego warto wiedzieć, czym one są, w jakim celu się je stosuje, gdzie najczęściej są wykorzystywane, jak często należy przeprowadzać ich przegląd oraz dlaczego regularne serwisowanie separatorów jest tak ważne?

Czym są separatory?

Separatory, często nazywane także osadnikami, to urządzenia służące do wstępnego oczyszczania ścieków, przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. W Polsce stosowanie separatorów jest regulowane prawnie, przez różnego rodzaju przepisy odnoszące się do kwestii związanych z ochroną środowiska. Zasada działania separatora jest dość prosta i opiera się w dużej mierze na grawitacji oraz różnicy gęstości cieczy. Urządzenie to jest skonstruowane w taki sposób, aby cięższe osady osiadały na jego dnie, natomiast lżejsze, takie jak np. substancje ropopochodne, oleje itd. wypływały na powierzchnię. W taki sposób zachodzi proces dzielenia substancji, który pozwala na oczyszczenie ścieków z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Obecnie można wyróżnić dwa rodzaje separatorów, czyli separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych substancji na odpływie musi wynosić poniżej 100 mg/L, oraz separatory koalescencyjne, dla których stężenie tych substancji nie może być większe niż 5 mg/L. Po wstępnej filtracji w separatorze ścieki mogą być przetransportowane dalej do sieci kanalizacyjnej, w dużo czystszej i tym samym bezpieczniejszej dla środowiska formie. 

Do czego wykorzystuje się separatory?

Separatory to bardzo ważny element kanalizacji, który pozwala zatrzymać bardzo dużo szkodliwych zanieczyszczeń, które nie powinny znaleźć się w sieci kanalizacyjnej. Najczęściej wykorzystywane są one do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z tych terenów, w których istnieje największe ryzyko skażenia ścieków różnego rodzaju substancjami ropopochodnymi, olejami itd. Z tego też względu podczas wyboru separatora, trzeba zwrócić uwagę na takie kwestie jak wielkość terenu, z jakiego gromadzone są ścieki, poziom ich zanieczyszczenia, stopnień ochrony wód powierzchniowych w danym miejscu itd. Tylko prawidłowo dobrany separator będzie w stanie skutecznie filtrować wszelkie zanieczyszczenia i chronić tym samym środowisko przed ich szkodliwym działaniem. 

Gdzie wykorzystuje się separatory?

Separatory to bardzo ważne urządzenia, których użytkowanie ma spore znaczenie w kontekście ochrony środowiska przed różnego rodzaju szkodliwymi substancjami, jakie mogą znaleźć się w kanalizacji. Z tego względu obowiązujące w Polsce prawo w tak dużym stopniu reguluje kwestie związane z użytkowaniem tego typu urządzeń w sieciach kanalizacyjnych. Separatory wykorzystuje się szczególnie w tych miejscach, gdzie ryzyko skażenia ścieków różnego rodzaju substancjami ropopochodnymi czy olejami jest duże. Mogą to być więc stacje paliw, parkingi dla samochodów, myjnie samochodowe, lotniska, złomowiska, lokale gastronomiczne, różnego rodzaju przedsiębiorstwa przemysłowe itd. Ponadto separatory pełnią również bardzo ważną funkcję w oczyszczaniu ścieków deszczowych, które również bardzo często mogą przenosić różnego rodzaju szkodliwe substancje.

Jak często wykonywać przeglądy separatorów i dlaczego regularne serwisowanie separatorów jest bardzo ważne?

Separatory to urządzenia, które odpowiadają za wstępne oczyszczanie ścieków trafiających do sieci kanalizacyjnej. Aby mogły one działać w pełni skutecznie, muszą być odpowiednio dobrane do wymagań danego obiektu lub też terenu, z jakiego gromadzone są ścieki. Ponadto bardzo ważne jest również to, aby przeprowadzać regularne przeglądy, przynajmniej dwa razy w roku, a także konsekrować i serwisować separatory. Tylko w taki sposób można uniknąć bardzo kosztownych napraw, wydłużyć żywotność tych urządzeń i jednocześnie zadbać o to, aby działały one skutecznie i niezawodnie przez bardzo długi czas. Z tego względu regularny serwis separatorów i kontrolowanie ich działania są tak ważne.